Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Návrh závěrečného účtu obce včetně příloh byl zveřejněn od 21. 3. 2019 až do schválení Zastupitelstvem obce Milonice na kamenné i elektronické úřední desce.

Závěrečný účet obce Milonice za rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem obce Milonice dne 9. 4. 2019 usnesením č. 8/7/2019.

V listinné podobě je možné do něj nahlédnout v sídle Obecního úřadu Milonice v úřední hodiny.