Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Návrh závěrečného účtu obce včetně příloh byl zveřejněn od 21. 2. 2018 až do schválení Zastupitelstvem obce Milonice na kamenné i elektronické úřední desce.

Závěrečný účet obce Milonice za rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem obce Milonice dne 27. 3. 2018 usnesením č. 3/47/2018.

V listinné podobě je možné do něj nahlédnout v sídle Obecního úřadu Milonice v úřední hodiny.