Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn 15 dní před schválením Zastupitelstvem obce Milonice na kamenné i elektronické úřední desce.

Vyvěšeno: 1. 3. 2017       Sňato: 16. 3. 2017

Závěrečný účet obce Milonice za rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem obce Milonice dne 21. 3. 2017 usnesením č. 10/34/2017.

V listinné podobě je možné do něj nahlédnout v sídle Obecního úřadu Milonice v úřední hodiny.