Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Usnesení ZO Milonice č. 26 ze dne 23.6.2006

 

Zastupitelstvo obce Milonice

Schvaluje: 7-mi členné ZO pro další volební období

členský příspěvek , podíl obce na financování a návrh rozpočtu

Svazku Mezihoří“ pro r. 2006

navrhované úpravy rozpočtu

nákup ledniček pro MŠ Milonice a s tím související úpravy rozpočtu

 

Bere na vědomí: přeložení chodníku u Havelkového

uspořádání sportovních dnů

 

Ukládá: 0

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………..

Grim Ladislav, starosta obce Svoboda Josef, místostarosta