Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Evidence obyvatel

50 Kč / přihlášení k trvalému pobytu

Ověřování podpisů a listin

30,- Kč / podpis
30,- Kč / strana

Poplatek za likvidaci domovního odpadu na rok 2019

500,- Kč na 1 osobu trvale bydlící
500,- Kč za dům sloužící k rekreaci

Pes

  70,- Kč / 1 psa
150,- Kč / každý další

Stočné na rok 2019

300,- Kč / osobu trvale bydlící
500,- Kč / chalupáři za dům (čp)