Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Příjmy:

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti524 tis.
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání 50 tis.
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů40 tis.
Daň z příjmu právnických osob628 tis.
Daň z přidané hodnoty930 tis.
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů126 tis.
Poplatek ze psů 6 tis.
Poplatek za užívání veřejn. prostranství3 tis.
Správní poplatek2 tis.
Daň z nemovitosti333 tis.
Příjmy z pronájmu pozemků21 tis.
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru27,7 tis.
Příjmy z poskytovaných služeb – vodné 6 tis.
Příjmy ze stočného34 tis.
Příjmy z poskyt.služeb – knihovnické poplatky0,3 tis.
Příjmy z poskyt.služeb – místní rozhlas 2 tis.
Příjmy z pronájmu bytů61 tis.
Příjmy z pronájmu hrobů40 tis.
Příjmy z pronájmu nebyt. prostor68 tis.
Příjmy z pronájmu movit.věcí8 tis.
Příjmy z prodeje neinvest.majetku7 tis.
Příjmy z poskyt.služeb – prodej plast. pytlů0,2 tis.
Příjmy z činnosti místní správy (kopírka)0,4 tis.
Příjmy z podílů na zisku a dividend5 tis.
Příjmy z úroků2 tis.
Neinvest.dotace ze SR na výkon státní správy8,2 tis.
Neinvest.dotace ze SR na školství33,1 tis.
Dotace z Úřadu práce na mzdy VPP324 tis.
Převody z rozpočtových účtů(soc.fond)15,5
  
Příjmy celkem:3 305,4 tis.

Výdaje:

Silnice a místní komunikace379 tis.
Odvádění a čištění odpadních vod 30 tis.
Dotace vlastní příspěvkové org. – mateřské škole 235 tis.
Příspěvky na žáky ZŠ 55,3 tis.
Záležitosti kultury( knihovna,kronika, pořádání hodů)70,5 tis.
Zdravotnictví4,2 tis.
Opravy a údržba bytů25 tis.
Veřejné osvětlení 38 tis.
Pohřebnictví 20 tis.
Územní plán obce160 tis.
Komunální služby a územní rozvoj675,6 tis.
Ochrana životního prostředí 153,5 tis.
Veřejná zeleň130 tis.
Dotace občanským sdružením1 tis.
Požární ochrana 23,5 tis.
Činnost zastupitelstva obce584 tis.
Činnost místní správy693,3 tis.
Služby peněžních ústavů12 tis.
Převod na účet soc. fondu obce 15,5 tis.
  
Výdaje celkem:3 305,4 tis.

V Milonicích dne 26.3.2008

Grim Ladislav

starosta obce Milonice