Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

(v tis. Kč)

PŘÍJMY

Daňové příjmy a místní poplatky: 2 575,0
Nedaňové příjmy: 349,4
Dotace: 535,7
Celkem: 3 460,1

VÝDAJE

Doprava 246,7
Školství - MŠ 160,0
Školství - ZŠ 86,2
Kultura 264,1
SPOZ 4,5
Tělovýchovná činnost 6,0
Komunální služby (veř. osvětlení, pohřebnictví, práce na obci včetně pracovníků na VPP) 961,0
Ochrana životního prostředí (svoz TDO ) 114,0
Veřejná zeleň 10,0
Sociální péče a zdravotnictví 16,6
Zastupitelstvo obce 488,0
Požární ochrana 355,5
Činnost místní správy 530,3
Služby peněžních ústavů 15,6
Fin. vypořádání minulých let 13,6
Financování (úvěr) 188,0
Celkem: 3 460,1