Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

(v tis. Kč)

Příjmy

Daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti470
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání.80
Daň z příjmu fyz. os. z kapitál výnosů33
Daň z příjmu právnických osob570
Daň z přidané hodnoty880
Poplatek za likvidaci KO110
Poplatek ze psů6
Poplatek za užívání veřejného prostranství3
Správní poplatek3
Daň z nemovitosti350
Příjmy z pronájmu pozemků13
Příjmy ze stočného30
Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady – pitná voda6,6
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru18
Příjmy z knihovnických služeb0,3
Příjmy z poskytovaných služeb – MR2
Příjmy z pronájmu bytů63,5
Příjmy z pronájmu hrobových míst85,7
Příjmy z pronájmu nebytových prostor55
Příjmy z pronájmu movitých věcí7
Příjmy z prodeje neinvest. majetku15
Příjmy z poskytování služeb - TDO0,5
Činnost místní správy2,6
Příjmy z úroků2
Neinv. dotace ze SR na výkon státní správy8
Neinv. dotace ze SR na školství32,1
Dotace na VPP z ÚP120
Neinvest. příspěvek na provoz hřbitova – Nesovice29,7
Neinvest. příspěvek na provoz hřbitova – Uhřice10,1
celkem3 005,6

Výdaje

Zimní a letní údržba MK3
Ost. pozemní komunikace - opravy a udržování60
Odvádění a čištění odpadních vod3,4
Dotace vlastní PO – MŠ Milonice160
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ – Brankovice25,2
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ – Nesovice49,4
Provoz knihovny9,3
Odměny kronikáře1
Neinvestiční dotace na opravu střechy fary200
Oprava MR10
Činnost SPOZ a ost. kulturní činnosti v obci15
Zdravotnictví - LSPP11
Bytové hospodářství – opravy a údržba60
Veřejné osvětlení42
Pohřebnictví15
Komunální služby a územní rozvoj459
Územní plánování20
Sběr a svoz nebezp. odpadů3,5
Sběr a svoz KO115,5
Sběr a svoz ost. odpadů11,5
Opravy a údržba veřejných prostranství a zeleně390
Sociální péče a pomoc zdrav. postiženým2
Požární ochrana80
Činnost zastupitelstva obce509
Činnost místní správy738,8
Služby peněžních ústavů12
CELKEM3 005,6


V Milonicích 12.3.2007
Grim Ladislav
starosta obce
zpracovala: Jana Machálková