Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 

Rozpočet Mateřské školy Milonice na r. 2009:

 

Příjmy:   

 

dotace od zřizovatele………………………160 tis.

 

 

Výdaje:

 

Mzda účetní…………………………………………………25 tis.

Plyn…………………………………………………………41 tis.

Elektřina…………………………………………………….17 tis.

Voda………………………………………………………...5,9 tis.

Telefon……………………………………………………..12 tis.

Poštovné…………………………………………………… 1,5 tis.

Internet…………………………………………………….. 2,9 tis.

Bankovní poplatky………………………………………… 6 tis.

Pojištění…………………………………………………….3 tis.

Předplatné tisku a periodik………………………………… 3 tis.

Pracovní oděv……………………………………………… 2 tis.

Knihy, učební pomůcky…………………………………….12,7 tis.

Revize………………………………………………………12 tis.

Čistící prostředky………………………………………….   8 tis.

Svoz KO…………………………………………………….3 tis.

Malování kuchyně…………………………………………. 5 tis.

 Výdaje celkem:                                                                 160 tis.

 

 

V Milonicích dne 9.2.2009

 

 

                                                                      Palásková Eliška,

                                                                      Ředitelka MŠ Milonice