Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 

Příjmy:

dotace od zřizovatele160 tis.

Výdaje:

Mzda účetní24 tis.
Plyn41 tis.
Elektřina17 tis.
Voda5,9 tis.
Telefon11,5 tis.
Poštovné1,5 tis.
Internet2,9 tis.
Bankovní poplatky6 tis.
Pojištění3 tis.
Předplatné tisku a periodik 3 tis.
Pracovní oděv2 tis.
Knihy, učební pomůcky14,2 tis.
Revize12 tis.
Čistící prostředky8 tis.
Svoz KO3 tis.
Malování kuchyně5 tis.
Výdaje celkem:160 tis.

 

Oprava podlahy ve třídě bude kryta z prostředků rezervního fondu školy.

V Milonicích dne 7.3.2008

Palásková Eliška,

ředitelka Mateřské školy Milonice