Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 

MÍSTO AKTIVNÍHO ODPOČINKU - FITNESS HŘIŠTĚ MILONICE
 
Tato akce byla spolufinancována z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě žádosti o dotaci
z dotačního programu Podpora rozvoje regionů z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova."
Dotační titul č. 2 .


Celkové investiční výdaje akce: 504 884,60 Kč.
Poskytnutá výše dotace z MMR: 349 964,- Kč.