Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

SANACE KULTURNÍHO DOMU - MILONICE
 
Tato  akce bude  spolufinancována z Jihomoravského kraje na  základě  žádosti  o  dotaci
z dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018."
Dotační titul č. 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.


Předpokládané investiční výdaje: 516 369,- Kč.
Poskytnutá výše dotace z JMK: 214 000,- Kč.