Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 

POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH MILONICE
 
Tento projekt byl realizován v roce 2018 za finančního přispění  Ministerstva vnitra
- generálního ředitelství HZS ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje  z programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí".


Celkové výdeje na pořízení automobilu: 1 187 063,- Kč.
Výše dotace z MV-GŘ HZS ČR: 450 000,- Kč. 
Výše dotace z JMK: 300 000,- Kč.