Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 

POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH MILONICE
 
Tato  akce bude spolufinancována z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR
a z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě žádostí o poskytnutí dotace z programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí".


Předpokládané výdeje na pořízení automobilu: 1 187 063,- Kč.
Předpokládaná výše dotace z MV-GŘ HZS ČR: 450 000,- Kč. 
Předpokládaná výše dotace z JMK: 300 000,- Kč.