Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

NOVÝ TRAKTOR PRO OBEC MILONICE
 
Tato  akce byla  spolufinancována z Jihomoravského kraje na  základě  žádosti  o  dotaci
z dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017."
Podprogram: Podpora rozvoje venkova JmK 2017. Dotační titul č. 1 - Výstavba, obnova
a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství.


Celkové investiční výdaje činily: 792 550,- Kč.
Poskytnutá výše dotace z JMK: 200 000,- Kč.