Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

NAUČME CHODIT DĚTI DO KNIHOVNY
 
Tato  akce byla  spolufinancována z Jihomoravského kraje na  základě  žádosti  o  dotaci
z dotačního  programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje v roce 2017."
Podprogram: "Podpora rozvoje venkova JmK 2017. Dotační titul č. 5 - Obecní knihovny.


Celkové neinvestiční výdaje akce činily: 55 489,- Kč.
Poskytnutá výše dotace z JMK: 27 000,- Kč.