Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

OPRAVA STŘECHY KD V MILONICÍCH
 
Tato  akce  je  spolufinancována z Jihomoravského kraje na  základě  žádosti  o  dotaci
z dotačního  programu  „Rozvoj venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016." 
 
Celková výše uznatelných nákladů: 491 893,- Kč
Poskytnutá výše dotace z JMK: 195 000,- Kč