Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

SNADNĚJŠÍ ČERPÁNÍ VODY A LEPŠÍ KOMUNIKACE JEDNOTKY PŘI ZÁSAHU 

Tato  akce  je  spolufinancována z Jihomoravského kraje na  základě  žádosti  o  dotaci 
z Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016."
 
Celková výše uznatelných nákladů: 49 636,- Kč
Poskytnutá výše dotace z JMK: 25 000,- Kč