Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

OPRAVA KŘÍŽE NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ 
 
Tato  akce  je  spolufinancována z Jihomoravského kraje na  základě  žádosti  o  dotaci
z dotačního  programu  „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016."
 
Celková výše uznatelných výdajů: 68 099,- Kč
Poskytnutá výše dotace z JMK: 20 000,- Kč