Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

STAVEBNÍ ÚPRAVY MILONICE,  OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
 
Tato  akce  je  spolufinancována  z Ministerstva zemědělství na  základě  žádosti  o  dotaci
z dotačního  programu  „Udržování  a  obnova  kulturního dědictví venkova."
 
Celková výše uznatelných nákladů: 528 716,- Kč
Celková výše dotace pro rok 2016: 370 101,- Kč