Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 Členění obyvatel podle pohlaví k 31. 12. 2017

muži 183
ženy 167
celkem 350

Věkové složení obyvatel

nejstarší občan narozen 1927

rok narození počet
1911 - 1930 5
1931 - 1950 67
1951 - 1970 93
1971 - 1980 53
1981 - 1990 43
1991 - 2000 31
2001 - 2010 38
2011 - 2017 20