Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Starostka obce prosí občany, kteří odevzdávají druhotné suroviny do sběrných dvorů k výkupu, aby doklad o odevzdaném železe či papíru zapůjčili k okopírování na OÚ. Tento doklad bude doložen firmě EKO-KOM a obec může získat příspěvek za zpětný odběr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí  obce Milonice na rok 2019

 (Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

 

Květen

 

 

 18. 5. Soutěž hasičů SDH

Červen

   

1. 6.

Maškarní karneval

28. - 30. 6.

Petropavelské hody

OÚ + SDH

Červenec

 

 

 13. 7.

VIII. ročník turnaje v malé kopané

TJ Sokol

Srpen

 

 

 30. - 31.8.

Zahradní slavnost

Farní tým

Září

 

 

 

Sportovní den pro děti

TJ Sokol + OÚ

 

Posezení se seniory

Říjen

 

 

 

Lampionový průvod s uspáváním skřítků

Listopad

 

 

 

Vítání občánků

Prosinec

 

 

 

Rozsvícení vánočního stromu

 

Česko zpívá koledy

25. 12.

Živý Betlém

Farní tým

31. 12.

Silvestrovský běh

TJ Sokol + OÚ
 * SDH - Sbor dobrovolných hasičů Milonice

    OÚ - Obecní úřad Milonice