Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Hlášení místního rozhlasu

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí  obce Milonice na rok 2019

(Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

 


     

Listopad

 

 

  9. 11.

 Uspávání broučků

Prosinec

 

 

  7. 12.

Rozsvícení vánočního stromu

11. 12.

Česko zpívá koledy

25. 12.

Živý Betlém

Farní tým

31. 12.

Silvestrovský běh

TJ Sokol + OÚ

  * SDH - Sbor dobrovolných hasičů Milonice

       OÚ - Obecní úřad Milonice

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Portál krizového řízení HZS JmKHZS JmK informuje občany, že v případě přirozených/přívalových povodní najde občan základní informace o žádoucím postupu chování před/při/po povodních v informačním balíčku na KRIZPORTU - rady pro občany nebo na stránkách obce povodňový balíček.