Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 

(Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

 

ČERVEN

                                                           

23. 6. – 25. 6. (pátek – neděle)      Petropavelské hody                                            OÚ + SDH

 

ČERVENEC

 

8. 7. (sobota)                                   VI. ročník turnaje v malé kopané                       TJ Sokol

 

SRPEN

------

 

ZÁŘÍ

 

2. 9.- 3. 9.                                          Zahradní slavnost                                                Farní tým

 

ŘÍJEN

 

22. 10. (neděle)                                 Posezení se seniory                                             

27. 10. (pátek)                                   Lampionový průvod s uspáváním skřítků         

 

LISTOPAD

-----

 

PROSINEC

 

  2. 12. (sobota)                                 Rozsvícení vánočního stromu                            

25. 12. (pondělí)                                Živý Betlém                                                          Farní tým

 

* pořadatelé OÚ  – OBECNÍ ÚŘAD, SDH –  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ