Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí  obce Milonice na rok 2018 

(Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

Kulturní a sportovní akce v obci  na rok 2018

20. ledna  2018

Výroční členská schůze SDH

SDH

 

26. - 27. ledna  2018

Přátelské posezení na staré hospodě

TJ Sokol

 

10. únor 2018

Ostatky

SDH

 

25. březen  2018

Maškarní dětský karneval

Obec

 

26. května 2018

Sportovní den pro děti

TJ Sokol a Obec

 

2. června 2018

Rocková noc

SDH

 

29. června  - 1. čer-vence 2018

Petropavelské hody

SDH, Obec

 

14. července 2018

VII. ročník turnaje v malé kopané

TJ Sokol

 

25. - 26. srpna  2018

Zahradní slavnosti

Farní tým

 

22. září  2018

Posezení se seniory

Obec

 

20. října 2018

Zasazení Lípy ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu

Obec

 

 

 

 

 

1. prosince 2018

Rozsvícení vánočního stromu a jarmark

Obec

 

12. prosince  2018

Česko zpívá koledy

Obec

 

15. prosince  2018

Vítání občánků

Obec

 

25. prosince  2018

Živý Betlém

Farní tým

 

31. 12. 2018

Silvestrovský běh

TJ Sokol