Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Oznamujeme občanům, že poplatky za rok 2019 je možné hradit na pokladně obecního úřadu v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 do 17.00 hodin nebo převodem na bankovní účet obce č. 18427731/0100. 

Variabilní symbolem platby přes účet je číslo domu.

Poplatek za komunální odpad činí:                            

- 500,- Kč za 1 osobu trvale hlášenou                          

- 500,- Kč za dům určený k rekreaci   

 

Poplatek za stočné činí:                                               

- 300,- Kč za 1 osobu trvale hlášenou                                      

- 500,- Kč za dům určený k rekreaci    

 

Poplatek za psy činí:                                                  

- 70,- Kč / 1 pes                                                            

- 150,- Kč / každý další

 

Poplatky jsou splatné do 15. 3. 2019 

 

 

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí  obce Milonice na rok 2019

 (Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

 

Leden

 

Pořadatelé*

20. 1.

Výroční členská schůze SDH

SDH

Únor    

1. - 3. 2.

Přátelské posezení na kavárně

TJ Sokol

23. 2.

Tradiční ostatky

SDH

Březen

 

 

---    

Duben

 

 

---

 

 

Květen

 

 

 

Sportovní den pro děti

TJ Sokol + OÚ

Červen

 

 

 

Rocková noc

SDH

28. - 30. 6.

Petropavelské hody

OÚ + SDH

Červenec

 

 

 

VIII. ročník turnaje v malé kopané

TJ Sokol

Srpen

 

 

 

Zahradní slavnost

Farní tým

Září

 

 

 

Posezení se seniory

Říjen

 

 

 

Lampionový průvod s uspáváním skřítků

Listopad

 

 

 

Vítání občánků

Prosinec

 

 

 

Rozsvícení vánočního stromu

 

Česko zpívá koledy

25. 12.

Živý Betlém

Farní tým

31. 12.

Silvestrovský běh

TJ Sokol + OÚ
 * SDH - Sbor dobrovolných hasičů Milonice

    OÚ - Obecní úřad Milonice