Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 

 

(Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

 

 

DUBEN

23. 4. (neděle)                                 Posezení se seniory                                            

 

KVĚTEN

27. 5. (sobota)                                 Sportovní den pro děti                                        TJ Sokol + OÚ

 

ČERVEN

                                                           Rocková noc                                                        SDH

23. 6. – 25. 6. (pátek – neděle)      Petropavelské hody                                            OÚ + SDH

 

ČERVENEC

8. 7. (sobota)                                   VI. ročník turnaje v malé kopané                       TJ Sokol

 

SRPEN

------

 

ZÁŘÍ

2. 9.- 3. 9.                                          Zahradní slavnost                                                Farní tým

 

 

ŘÍJEN

22. 10. (neděle)                                 Posezení se seniory                                             

27. 10. (pátek)                                   Lampionový průvod s uspáváním skřítků         

 

LISTOPAD

-----

 

PROSINEC

  2. 12. (sobota)                                 Rozsvícení vánočního stromu                            

25. 12. (pondělí)                                Živý Betlém                                                          Farní tým

 

* pořadatelé OÚ  – OBECNÍ ÚŘAD, SDH –  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ