Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

OÚ Milonice hledá vhodného uchazeče na funkci kronikáře obce od 1. 2. 2019. Předpokladem je středoškolské vzdělání, zájem vést obecní kroniku, celkový přehled o dění v obci, ČR i ve světě, dobrá znalost českého jazyka. Případní zájemci se mohou o bližší informace přihlásit na OÚ v úředních hodinách.

 

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí  obce Milonice na rok 2019

(Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

 

Leden

 

Pořadatelé*

20. 1.

Výroční členská schůze SDH

SDH

Únor    

1. - 3. 2.

Přátelské posezení na kavárně

TJ Sokol

23. 2.

Tradiční ostatky

SDH

Březen

 

 

17. 3.

Dětský karneval

Duben

 

 

---

 

 

Květen

 

 

 

Sportovní den pro děti

TJ Sokol + OÚ

Červen

 

 

 

Rocková noc

SDH

28. - 30. 6.

Petropavelské hody

OÚ + SDH

Červenec

 

 

 

VIII. ročník turnaje v malé kopané

TJ Sokol

Srpen

 

 

 

Zahradní slavnost

Farní tým

Září

 

 

 

Posezení se seniory

Říjen

 

 

 

Lampionový průvod s uspáváním skřítků

Listopad

 

 

 

Vítání občánků

Prosinec

 

 

 

Rozsvícení vánočního stromu

 

Česko zpívá koledy

25. 12.

Živý Betlém

Farní tým

31. 12.

Silvestrovský běh

TJ Sokol + OÚ
 * SDH - Sbor dobrovolných hasičů Milonice

    OÚ - Obecní úřad Milonice